Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os

Om os

Grønhøj er en integreret daginstitution med ca. 68 børn i alderen 0-6 år.

Mere om Grønhøj

Grønhøj er et mindre dagtilbud med to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe.

Vi ligger i et roligt villakvarter i den sydøstlige del af Taastrup med stisystemer og grønne områder tæt på.

Vi har en dejlig stor legeplads, der er delt i to, så vuggestuen og børnehaven råder over hver deres legeplads med alderssvarende legelandskaber, cykelbaner osv.

Børnehaven får i 2021 nyt legelandskab, nye spændende legehuse, en benzinstation, en boldbane og trampoliner.

I børnehavegrupperne er der ca. 22 børn på hver stue og der er tre voksne tilknyttet.

Lige nu er der 2 uddannede og en medhjælper på hver af børnehavestuerne.

I vuggestuen er der ca. 13-14 børn og der er fire voksne, heraf 2 uddannede og to medhjælpere.

Grønhøj er en del af selvejerområdet Diamanten.

Diamanten består af 6 selvejende dagtilbud i Taastrup kommune.

Det er: Sct. Georggårdens vuggestue, Magdabørnehaven, Børnehuset i Skoven i Sengeløse og Refmosegaard vuggestue og Refmosegaard børnehus i Fløng.

I Grønhøj vil vi gerne være kendt for at være et godt sted for børn.

Et sted hvor børn kan udvikle sig og have optimale rammer for en god barndom.

Hos os skal det være trygt og rart at være barn, og alle børn ses som noget ganske særligt.

Når vi mener, at børn skal have en god barndom, så betyder det, at vi altid ser tingene fra et børneperspektiv, og at vi altid forsøger at få øje på barnets perspektiv.

Børnenes trivsel kommer simpelthen først!

Som voksne bestræber vi os på at møde alle børn med nysgerrighed og positiv undren.

Vi har et mål om, at ingen børn skal skældes ud eller irettesættes.

Vi vil meget hellere handle anvise og guide, når børnene skal have hjælp til at håndtere konflikter, modtage beskeder osv.

I Grønhøj arbejder vi med den pædagogiske metode spejling.

Med spejling ønsker vi at være imødekommende voksne, der altid forsøger at sætte sig ind i og være nysgerrig på, hvad børnene fortæller gennem deres handlinger og deres følelser.

Med spejling tilbyder vi børnene hjælp til at få sat ord på, hvad der rører sig inde i dem.

Også i de rigtig svære situationer, hvor der er stærke følelser på spil.

I Grønhøj er relationer noget af det vigtigste. Det er afgørende for børns udvikling, at de har mulighed for at være i udviklende og trygge relationer med de voksne.

Derfor bestræber vi os altid på at møde hvert enkelt barn med respekt for barnets personlighed og barnets behov.

Vi vil være voksne, der er nærværende, kan fordybe sig, kan lege og som altid giver et knus og et kram, når der er brug for det. For det er i mødet med andre mennesker, at vi udvikler os.

Derfor ved vi, at alle børn har brug for at mærke, at de er noget særligt.

Både i relationen til de voksne, men også i børnegruppen.

Vi arbejder med børnenes indbyrdes venskaber og de forskellige gruppers dynamik.

Vi arbejder på tværs af stuerne, så der skabes de mest optimale rammer for venskaber, børnegrupper og voksenkontakt.

Vi vil være et hus med knus! Og et hus, hvor regler stort set altid kan diskuteres for at tilgodese børnenes bedste.

Grønhøj ligger i den sydøstlige del af Taastrup, i et dejligt, roligt område.

Vi ligger i udkanten af et villakvarter og har stisystemer og natur i baghaven.

Dette benytter vi os meget af, og vi er ugentligt på tur i nærområdet.

Enten med et bestemt mål for øje eller blot for at se noget andet end legepladsen.

Det skaber nogle rigtig gode rammer for udvikling, når man tager afsted med en lille gruppe børn.

Så kan der tales om det, man ser, eller om lige det man har på hjertet.

Vi bruger også forældresamarbejdet til at lære mere om samfundet. Fx har vi haft besøg af en politibil, som vi måtte se på – indefra! Vi måtte også prøve betjent-morens håndjern og høre sirenen.

Daginstitutionen Grønhøj
Mølleholmen 1, 2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 70
e-mail: Groenhoej@htk.dk

Leder: Stine Turman Munk
e-mail: stinemu@htk.dk

Mandag - fredag: 
Kl. 6.45 - 17.15

Lukkedage