Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

Sådan samarbejder vi med forældrene:

Det er afgørende for børns udvikling, at der er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem os og børnenes forældre.

Som forældre overdrager I jeres dyrebareste til os, og for at vi kan skabe de bedste udviklingsbetingelser for jeres barn, har vi brug for, at der dagligt er en god dialog ved både aflevering og afhentning. Vi vil gerne fortælle jer om jeres barns dag, og vi vil meget gerne høre, hvad I oplever hjemme.

For det er vigtigt for børnene, at der kan opleves en sammenhæng mellem de to arenaer, som børnene befinder sig i.

Derfor er det positivt for børnene at opleve, at vi deler information om deres dag hos os, og I gør det samme med information om hjemmelivet.

Det kan være små historier om weekendens oplevelser, hvorfor der er kommet et sår på knæet eller at katten væltede madskålen.

Selv de små ting har betydning for, at børnene får en oplevelse af sammenhæng i deres liv.

Er der brug for yderligere kommunikation, så kan I være sikre på, at vi altid vil tage fat i jer og invitere jer til et møde &

vi forventer, at I gør det samme, hvis der er forhold i jeres barns liv, som kræver vores opmærksomhed.

Ellers kan I forvente, at I vil blive inviteret til:

  • Opstartssamtale, når jeres barn har gået hos os et stykke tid.
  • En klar-parat-børnehavestart-samtale, når jeres barn skal til at gå fra vuggestuen til børnehaven.
  • Vi afholder trivselssamtaler, hvor både vi og I udfylder et dialog hjul fra Hjernen og Hjertet, så vi sammen kan se på, hvordan vi hver især oplever barnets trivsel og udvikling, hjemme som i institution.
  • Klar-parat-skolestart-samtaler, når jeres barn skal til at gå i SFO og skole.

Diamanten er navnet på de selvejende daginstitutioners netværk i Høje-Taastrup Kommune.

Diamanten består af 6 institutioner, der geografisk er spredt ud over Høje-Taastrup Kommune – Refmosegaard Børnehus og Refmosegaard Vuggestue i Fløng/Hedehusene. Sct. Georggårdens Vuggestue, Magdabørnehaven og Daginstitutionen Grønhøj i Taastrup samt Børnehuset Skoven i Sengeløse

Høje-Taastrup Kommune yder tilskud til driften af de selvejende daginstitutioner, men derudover har de ikke noget med den daglige drift at gøre. Institutionerne/husene drives af en forældrevalgt bestyrelse. Bestyrtelsen har nedsat et Forretningsudvalg, der tager sig af den løbende drift.

Har forældre spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares af lederen i det enkelte hus, kan der rettes henvendelse til forældrerådets formand i det enkelte hus eller til et af medlemmerne i Forretningsudvalget. Det er altså ikke Høje-Taastrup Kommune, der skal rettes henvendelse til, da kommunen ikke har indflydelse på den daglige drift.

Der er udarbejdet Driftsoverenskomst mellem Høje-Taastrup Kommune og Diamanten samt vedtægter for såvel Diamanten som for forældrerådene i de enkelte huse.

Der er et forældreråd i hvert enkelt hus (4-8 forældrerepræsentanter), som vælges for en 2-årig periode, hvor den ene halvdel vælges et år og den anden halvdel vælges året efter.

Formand og næstformand vælges blandt de valgte forældrerepræsentanter. De to valgte personer er automatisk medlem af bestyrelsen.

Vil du vide mere om Diamanten, kan lederen af det enkelte hus give svarene.

Udover formand og næstformand fra hver institutions forældreråd består Diamantens bestyrelse af to medarbejderrepræsentanter, der vælges bandt alle medarbejdere og to lederrepræsentanter. Diamanten har tilknyttet to faglige konsulenter, der er medlem af såvel bestyrelse som forretningsudvalg.

I Grønhøjs fællesrum hænger en oversigt over institutionens forældreråd med billeder og kontakt oplysninger.

Der afholdes så vidt muligt to forældremøder årligt.

Et i maj hvor der er valg til forældreråd og forældrebestyrelsen og et i efteråret, hvor vi bestræber os på at afholde mødet stuevis.

På denne måde får man som forældre et lille overblik over hvilke børn og forældre, der går på samme stue som ens eget barn.

Det bliver også nemmere at tale mere konkret om de forskellige stuers hverdag.

Vi viser ofte billeder og videoer af hverdagen på efterårets møde.

Daginstitutionen Grønhøj
Mølleholmen 1, 2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 70
e-mail: Groenhoej@htk.dk

Leder: Stine Turman Munk
e-mail: stinemu@htk.dk

Mandag - fredag: 
Kl. 6.45 - 17.15

Lukkedage