Skip til hoved indholdet
    Hjem Årets gang

Årets gang

I løbet af året har vi forskellige traditioner og spændende aktiviteter. Læs her hvordan årets gang er i institutionen.

Institutionen åbner 06.45, hvor der vil være to voksne, der sørger for morgenmad og morgenhygge i vores fællesrum.

Der serveres morgenmad indtil klokken 7.30. For de børn der har spist, er der forskellige legemuligheder.

De fleste nyder, at der er plads til at undersøge alle afkroge af huset, da alle bør endnu ikke er mødt ind, og det kan være spændende at få lov at gå på besøg i den modsatte ende, end man plejer at være i. Vi er meget opmærksomme på, at alle børn tages godt imod og får den bedst mulige start på dagen.
Vi er samlet indtil kl. ca. 8.00, hvor vi deler os og går ud på stuerne.

Om eftermiddagen samles vi igen på tværs af stuerne omkring kl. 16, nogle gange før.

Det er forskelligt om vi mødes i fællesrummet, på legepladsen eller på en af stuerne.

Huset lukker kl. 17.15, hvor alle børn skal have forladt institutionen.

Dagens gang i vuggestuen:

I vuggestuen starter dagen med et fokus på, at alle børn skal have den bedste start. Vi gør os umage med at byde alle børn velkommen, og vi vil gerne tage os tid til at tale med jer forældre, så vi kan få eventuelle vigtige informationer. Fx kan det være rart for os at vide, hvis jeres barn er stået særligt tidligt op, hentes af en bedsteforælder osv. Vi leger på stuen og hygger indtil kl. ca. 9.00, hvor vi sætter os ved bordene for at spise en lille morgensnack.

Omkring kl. 9.30 går vi i gang med dagens planlagte aktiviteter. Personalet planlægger løbende, hvad de vil arbejde med og fokusere på. Derfor er dagene forskellige. Vi går ture, vi leger på vores legeplads, vi synger, vi laver kreative aktiviteter, vi laver motorikbaner, vi laver dialogisk læsning og meget mere.

Ca. kl. 10.45 spiser vi frokost. Børnene sidder i faste spisegrupper med en fast voksen. På denne sikrer vi et godt kendskab til alle børns madvaner, og vi sikrer, at alle børn oplever ro og nærvær ved måltidet.
Vi er godt i gang med at forfine vores måltidskultur, så vi skaber de bedste udviklingsmuligheder ved måltiderne.
Vi synes, det er enormt vigtigt, at børn får lov til at bruge alle deres sanser ved måltidet. Der skal mærkes, føles, plaskes, mases osv., for på denne måde bliver man klog og nysgerrig på mad og på egen krop. Vi vil gerne hjælpe alle børn med at være madmodige. Og ja, det betyder beskidte bluser og våde bukser, men det gør ikke noget. Vi skifter med glæde børnenes tøj, for det betyder, at måltidet har været en lærerig oplevelse.

Efter frokost er det sovetid. De fleste børn sover kun én lur midt på dagen. (De mindste børn kan have brug for to lure, det aftaler vi altid med jer forældre ud fra barnets behov.) De små børn under 2 år sover udenfor i barnevogne. De store børn over 2 år sover inde på stuen på en madras.
Inden middagsluren begynder, skal vi dog have hjulpet børnene ud af tøjet og have skiftet deres ble. Børnene hjælper selv til med at tage deres tøj af, tage bleen af og smide den i skraldespanden og alle børn, der har lyst, får lov at sidde på toilettet. Her kan det være meget vigtigt at undersøge toiletpapiret eller trække-ud-knappen. Og det får de lov til.
Vi arbejder med, at børnene skal hjælpe hinanden, hvis der er strømper eller sutsko der driller og ikke vil af. På denne måde styrker vi børnenes fællesskab og deres selvhjulpenhed.

Hos os skriver vi ikke børnenes sovetider ned. Vi ved, hvor meget jeres børn plejer at sove, og er der udsving i middagslurens varighed, får I selvfølgelig besked. Vi har valgt at fjerne sovetiderne, da vi oplevede, at de kom til at overskygge barnets egentlige dagsform. Man kan nemlig godt være træt, selvom man har sovet 2,5 timer til middag, eller superfrisk selvom man kun sov 1 time. Vi ønsker, at vi og I i stedet ser på barnet og aflæser dets signaler, frem for at blive for låste på et klokkeslæt.

Vi vækker som udgangspunkt ikke børnene. Børn har brug for at sove, og langt de fleste børn sover, det de har brug for. Og al forskning peger på, at det er usundt og forstyrrende for børns udvikling at blive vækket. Der er mange indtryk, der skal bearbejdes, når man som lille barn oplever verden.
Vi hjælper selvfølgelig gerne med at reparere på et uhensigtsmæssigt søvnmønster i samråd med jer forældre, hvis der er behov for dette.

Ca. Kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad. Børnene vågner og sætter sig til bords i det tempo, der passer dem.

Efter måltidet leger vi på stuen eller udenfor på legepladsen, mens børnene bliver hentet.

Dagens gang i børnehaven:

I børnehaven starter dagen med et fokus på at få taget godt imod alle børn. Vi leger på stuen, mens børnene møder ind. Vi hjælper alle børn, der har brug for det, med at få sagt ordentligt farvel.

Kl. 9.30 starter dagens planlagte aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at jeres børn er her inden 9.30, da det ellers forstyrrer den aktivitet, der er planlagt. Og nogle gange er aktiviteten en tur, og så er det ærgerligt at komme til en tom stue. Vi modtager af sikkerhedsmæssige årsager ikke børn, når vi er taget afsted fra huset.

Hvad dagen byder på kan være meget forskelligt. Vi planlægger løbende dagene og arbejder med både årstider og temaer. Der kan derfor både være aktiviteter ude og inde, kreative aktiviteter, sang og musik, historielæsning og meget andet.

Vi spiser madpakker omkring kl. 11. Nogle gange lidt senere, hvis vi lige er optagede af en god leg eller ikke vil hjem fra en tur.
Alle har som udgangspunkt faste pladser og sidder sammen med den samme voksen hver dag. Dette skaber ekstra gode rammer for tryghed og nærvær i spisesituationen.

Efter madpakkerne leger vi ude på legepladsen, mens de voksne afvikler deres pauser. Det er dejligt med frisk luft efter en god madpakke, og der er oftest en masse energi, der skal bruges.

Kl. ca. 14. spiser vi frugt. Nogle gange hører vi historier, mens vi spiser. Andre gange er der godt gang i snakken.

Efter frugt leger vi ude eller inde, mens børnene bliver hentet.

I Grønhøj har vi nogle faste traditioner, som vi fejrer.

  • Vi fejrer fastelavn, hvor vi klæder os ud (dem der har lyst) og slår katten af tønden. I tønden er der lidt guf i form af klementiner, figenstænger/rosiner, og i børnehaven er der også lidt popkorn.
  • Vi har en bedsteforældredag, hvor bedsteforældre kan komme på besøg og se livet i børnehaven eller vuggestuen. Bedsteforældrene bliver nogle gange bedt om at have en plante med til vores legeplads. Så planter vi sammen og gør vores legeplads forårs- og sommerklar.
  • Vi holder Sankt Hans, hvor vi laver bål i vores bålfad. Så synger vi/lytter til midsommersangen og spiser en is. Nogle gange kan vi finde på at bytte isen ud med en pølse.
  • Til efteråret holder vi Halloween. Børn og voksne er velkomne til at klæde sig ud, men vi siger nej tak til uhyggelige masker og den slags. Vi skal nemlig alle sammen kunne føle os trygge ved at være i vuggestue og børnehave.
  • Til jul holder vi en julefest for børnene. Det er meget forskelligt, hvad der sker til sådan en julefest. Det kommer an på, hvad børnene er optagede af. Et år fik vi besøg af julemanden, der havde godteposer med i sin julesæk. Han mindede dog ret meget om Sune fra Krummestuen, men man ved jo aldrig…

Vi evaluerer løbende på husets traditioner, og vi bruger vores forældreråd som sparringspartnere og hjælpere.

Det er fx forældrerådet, der sørger for pyntning og forplejning til vores Halloweenfest.

Daginstitutionen Grønhøj
Mølleholmen 1, 2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 70
e-mail: Groenhoej@htk.dk

Leder: Stine Turman Munk
e-mail: stinemu@htk.dk

Mandag - fredag: 
Kl. 6.45 - 17.15

Lukkedage